Automatizace - Amperprojekt

Projekce

Automatizace

 

Projekt moderní elektroinstalace ve škole

Rekonstrukce budovy A
Celá elektroinstalace je navržena tak, aby při dodržení normy došlo k úsporám elektrické energie a vyřešil se problém s neustálými výpadky elektrické energie.
Osvětlení na chodbách a schodištích je řešeno klasickým způsobem pomocí vypínačů. Jsou použita svítidla se záložními zdroji, která se při výpadku elektřiny automaticky rozsvítí a vydrží sama svítit minimálně jednu hodinu. Pod těmito svítidly jsou umístěny piktogramy, ukazující směr úniku.
Osvětlení v kancelářích je navrženo klasickým způsobem, ale je vždy rozděleno na dvě scény, které se ovládají sériovými vypínači. Svítidla jsou vybavena stmívatelnými předřadníky a instalace je připravena na osazení inteligentními elektroinstalačními prvky pro budoucí využití.
Osvětlení v učebnách je řešeno inteligentními elektroinstalačními prvky, programovatelnými PC.
V každé učebně jsou dvě čidla:
pro měření intenzity denního osvětlení
pro snímání pohybu v místnosti
Čidlo pro měření intenzity denního osvětlení udržuje intenzitu osvětlení na lavicích na stanovených 500lx. Z tohoto důvodu jsou svítidla osazena stmívatelnými předřadníky.
Čidlo pohybové bude vypíná osvětlení třídy, pokud ve třídě nebude žádný pohyb déle, jak 10 min.
V každé třídě je osazeno dvojtlačítko pro dvě funkce:
osvětlení třídy z důvodu vypnutí osvětlení při promítání
spínání a stmívání osvětlení tabule
Osvětlení sociálních zařízení je napájeno přes proudový chránič a ovládáno pohybovými čidly.
Veškeré zásuvkové okruhy budou přes proudový chránič. Zásuvky, které budou v učebnách na stropě pro projektory bude možno vypnout vypínačem. Zásuvky v učebnách u umyvadel musí být 1,5m od hrany umyvadla dle ČSN 33 2000-7-701. Toto neplatí pro laboratoře a PC učebny.