Elektrárny - Amperprojekt

Projekce

Elektrárny

Kompletní popis FVE FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 1 MW

 

FVE 2 – Komárov od VN Přípojky přes Trafostanicí, rozváděčů, měniče po fotovoltaické panely, a jejich uzemnění ani na oddálený hromosvod jsme nezapomněli dle požadavky norem ČSN EN 62305-3 a 4 včetně příloh dokonce jsme museli řešit vliv trakce ČD na stavbu FVE a nakonec je tam i dálkový přístup jak ze strany investora tak distributora.