Elektroinstalace NN - Amperprojekt

Projekce

Elektroinstalace NN

Projekt elektroinstalace je zpracován na základě aktuálního požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) a protokolu o určení vnějších vlivů (PVV) zpracovaného dle ČSN 33 2000-5-51ed3. Projekt řeší provedení světelné, zásuvkové a motorové instalace dle souborů platných norem ČSN 33 2000. rozvaděčích.

Rekonstrukce budovy RZZ v žst. Vsetín

Rekonstrukce budovy RZZ v žst. Vsetín 1Rekonstrukce budovy RZZ v žst. Vsetín 2Rekonstrukce budovy RZZ v žst. Vsetín 3

Oprava hlavního domovního vedení a odboček k bytům
Bytové družstvo, Karla Čapka 777Rekonstrukce RD č. p. 20, Štramberk

Rozvaděče
Rekonstrukce budovy RZZ v žst. Vsetín Rozvaděče