Elektroinstalace VN - Amperprojekt

Projekce

Elektroinstalace VN

Zkušebna generátorů
Zkoušení synchronních strojů různých napětí a výkonu do 4 MVA, napětí do 6,6 kV náhradními metodami

zkusebna1

zkusebna2

zkusebna3

Zdroj el. energie je v rozšířeném stávajícím rozváděči RH002 v rozvodně NN napojeném z transformátoru 1 000kVA ve vedle stojící transformovně – vzdálenost cca 20 m. V RH002 je umístěn frekvenční měnič napájející asynchronní motor pohánějící zdrojový generátor G1. Výstup G1 je zaveden do rozváděče RVN, obojí umístěno v rozvodně VN, a z něho pomocí VN kabelů do připojovacího rozváděče RP, ze kterého se stejnými kabely napojí zkoušený generátor G2. Rozváděče pomocných zdrojů generátorů RG1 a RG2 jsou napájeny ze stávajícího doplněného pole rozváděče RH002 – pole č.3. Rozváděče RG jsou umístěny v blízkosti svých generátorů v rozvodně VN se zdrojovnou a zkušebně generátorů.

Řízení zkoušení a měření se bude provádět, zejména z důvodu bezpečnosti, kombinovaným způsobem:
• elektromechanicky ručními ovladači na ovládacím panelu
• digitálně řídícím systémem na monitoru pomocí myši.
Zobrazení stavů silových přístrojů bude také kombinované:
• důležité – bezpečnostní – silové přístroje signálkami na panelu
• ostatní, vč. nastavování řídících hodnot pomocí myši nebo jiného digitálního zařízení