Hromosvody - Amperprojekt

Projekce

Hromosvody

Ochrana nově budovaných objektů před zásahem blesku (povinnost mít nainstalovaný hromosvod) je dána požadavkem stavebního zákona 183/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou 268/2009 Sb. Hromosvod se zřizuje za účelem ochrany majetku, života osob a zvířat dle souborů norem ČSN EN 62 305-1ed2, ČSN EN 62 305-2ed2, ČSN EN 62 305-3ed2, ČSN EN 62 305-4ed2. Projekt hromosvodu musí být vždy zpracován na základě výpočtu určení přijatelných rizik. Výsledkem výpočtu je mimo jiné určení třídy LPS a z ní pak plynoucí normou stanovené hlavní parametry pro návrh jímací a zemnící soustavy a počet svodů. Důležitou součástí komplexní ochrany LPS jsou také přepěťové ochrany instalované v rozvaděčích. Parametry těchto ochran plynou z výpočtu určení přijatelných rizik.

Kostely
Bílá věz v Hradci KrálovéKostel svatého Jakuba v Jihlavě

Školy

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod RadhoštěmZákladní škola, Předškolní 420/5, Praha 4 - Kunratice

Administrační budovy

Rekonstrukce budovy RZZ v žst. Vsetín 1