Elektrárny - Amperprojekt

Realizace

Elektrárny

FVE Opava Komárov na poli o celkovém výkonu 1MW.
Dálkové ovládaný odpínač VN 22 kV a trafo stanice 22 kV / 0,4 kV.
FVE Opava Komárov ODFVE Opava Komárov Tr

Detail otevřeného střídače a detail na řešení oddálených hromosvodů.
FVE Opava Komárov MFVE Opava Komárov De

Záběr FVE Opava Komárov na poli o celkovém výkonu 1MW.
FVE Opava Komárov LFVE Opava Komárov P